NIEUWS BOMEN OVER BOMEN

‘De juiste bodem vinden voor meer bomen’, dit is kort geformuleerd het uitgangspunt van het project Bomen over Bomen dat Podium C in 2022 gaat uitrollen. Er moeten meer bomen geplant worden vanwege de gunstige effecten op klimaat, biodiversiteit, CO2 opslag en nog zoveel meer. Dagelijks worden we geconfronteerd met een grootschalige bomenkap. Deze contradictie inspireerde ons tot een project waarin onderzocht wordt hoe en waar er meer bomen of struiken geplant kunnen worden.

Van kansen naar planten!

Het jaar 2022 stond voor Podium C in het teken van een intensieve zoektocht naar mogelijke plantlocaties in Helvoirt, Vught en Cromvoirt. De volgende stap in het proces Bomen over Bomen van de stichting wordt gezet in het najaar 2023: planten, planten, planten. Het voortouw voor het planten van meer... Lees meer

Voorpootrecht toegepast in Helvoirt

Brabant, en zeker de streek van de Meierij tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven, staat bekend om zijn buitenweggetjes met daarlangs populieren, eiken, beuken en andere mooie bomen. Een typisch lanenlandschap. Vaak zijn die bomen geen eigendom van de gemeente of de provincie, maar van de mensen die... Lees meer

Een rijke oogst

Een volle zaal in De Elzenburg was getuige het het indrukwekkende resultaat van de zoektocht van bijna 50 vrijwilligers naar bomen kansen in de gemeente Vught. John en Tiny Vermeer presenteerden de oogst: een bruto ruimte voor 5037 bomen, 15.700 struiken en 4,4 km heg in Vught, Helvoirt en Cromvoirt... Lees meer

De waarde van burgerinitiatieven

De liefde voor de boom leeft op: niet alleen groeit het verzet tegen bomenkap, er verrijzen ook steeds meer burgerinitiatieven voor aanplant. Zet dat – voor de biodiversiteit en het klimaat – zoden aan de dijk? Lees hier het Volkskrant artikel door Jean-Pierre Geelen Lees meer

Van kansen naar planten

Op zaterdag 15 oktober – van 11.00 tot 13.00 uur - vindt er in De Elzenburg (Lidwinastraat 12 c in Vught) een tussenevaluatie plaats van het Bomen over Bomen project. Waar John en Tiny Vermeer het resultaat van de bomenkansenkaart zullen presenteren. Waar Kristel van Lieshout van Plaza Cultura zal v... Lees meer

Volle zaal voor aftrap Bomen over Bomen

De gereserveerde zaal in Jeugd- en jongerencentrum De Elzenburg telde vrijdagmorgen 20 mei te weinig stoelen voor de ruim 70 toegestroomde bomenliefhebbers. Zij kwamen voor de aftrap van ‘Bomen over Bomen’. een project van stichting Podium C met als doel om de aanplant van Bomen hoog op de agenda te... Lees meer

Overuren voor de kettingzaag

De toekomstige werkzaamheden aan de N65 en aan de verdieping van het spoor betekenen nogal wat voor het bomenbestand in Vught. Zo'n 2000 bomen zullen het loodje gaan legggen. Werk aan de winkel dus voor het project Bomen over Bomen van Podium C. Lees meer

Nog meer kappen langs N65

Ten behoeve van de reconstructie van de rijksweg N65 moeten nog eens 128 bomen worden gekapt. Daarmee komt het totaal op 750 bomen. Dat vraagt om een even ingrijpend herplant-plan! Lees meer

"Ga draagvlak creëren"

Artistiek regisseur van Podium C Matthijs Bosman lichtte onlangs in een actualiteiten programma van de Vughtse lokale omroep NOVO3 toe op welke wijze Podium C haar project Bomen over Bomen verder vorm en inhoud wil geven. Met het project Bomen over Bomen ambieert Podium C om in en om de gemeente Vug... Lees meer

Meer bomen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt

De komende 10 jaar moeten er zo’n 11.000 bomen bij in Noord-Brabant… Per dag. Op 1 februari maakte het provinciaal bestuur de doelstelling bekend dat er in Noord-Brabant tot 2030 veertig miljoen bomen geplant moeten worden. Dat zijn er 4 miljoen per jaar, ofwel 10.950 per dag… Dit ambitueuze streven... Lees meer

?