AARDE, WAT NU?

Aarde wat nu, een nieuwe werkelijkheid

Klimaat, stikstof, bomen((kap), voedsel, afval, uitputtende landbouw, stijgende zeespiegel, smeltende gletsjers, uitdrogende zandgronden, energietransitie enz, enz. Zomaar een aantal actuele thema’s die om oplossingen vragen. Podium Circulair presenteerde in oktober 2019 een poëziebundel met als titel DE AARDE NU waarin 20 jonge dichters uit Vlaanderen en Nederland hun visie geven op het Klimaat.

Vervolgens werden we overvallen door Corona ons, niet helemaal een verrassing maar toch. Kortom AARDE, WAT NU? Dat is de vraag die we onszelf nu moeten stellen. Virologen voorspellen al jaren dat een wereldwijde pandemie onvermijdelijk is. De economische ontwikkelingen, het neoliberalisme en de ongeremde globalisering zijn van dien aard dat het roer om zal moeten. Welnu, de onverbiddelijke aanval van Corona maakte eens te meer duidelijk datmactie noodzakelijk is.

Het leven op aarde maakt een pas op de plaats en zal straks een forse stap terug moeten zetten. Het is duidelijk dat er een einde gekomen is aan een tijdperk. We hebben NU de kans om opnieuw te beginnen aan een nieuwe visie op ons aller toekomst. We zullen rekening moeten houden met een nieuwe werkelijkheid en een andere wereldorde. Wordt het een doorstart of een herontwikkeling? U mag zelf kiezen. Hoe dan ook, dat worden interessante jaren.

Wim Claessen

Het gelijk van Ramsey Nasr

We zijn de fundamenten van onze samenleving als ornamenten gaan beschouwen, waarschuwde Ramsey Nasr eerder. Nu is er een nieuw boek, waarin hij analyseert waar het misging in de samenleving en ook hoe het verder moet. Bekijk hier het interview met hem in Buitenhof van 28 maart 2021.

MEER

Het ondenkbare denkbaar maken volgens Ramsey Nasr.

‘In tijden van Corona biedt kunst houvast’, was de kop van een artikel in NRC over het belang van de kunst, een gepassioneerde oproep. De schrijver van dit essay heeft op veel facetten in de kunst zijn stempel gedrukt. Hij was Dichter des Vaderlands, is regisseur, romanschrijver, speelt in film- en ...

MEER

Foundational Economy Collectief: Essentiële economie

Wat komt er na de pandemie als het ergste gezondheidsleed voorbij is? In heel Europa staat de sociale cohesie al dertig jaar onder enorme druk. De groeiende inkomens- en vermogensongelijkheden veroorzaken sterke welvaartsverschillen tussen burgers. Deze verschillen hebben niet alleen een grote mater...

MEER

Een onzekere toekomst, Merlijn Twaalfhoven

Merlijn Twaalfhoven, componist en curator van het In Our Nature festival van Podium Circulair, zette onlangs in een interview in het NRC uiteen op welke wijze de Corona-crisis ons dwingt tot een andere mindset. En ons dwingt onszelf de vraag te stellen of we kunnen leven in onzekerheid. Een mooi int...

MEER

Merlijn Twaalfhoven - Welke toekomst willen we eigenlijk?

We ervaren meer dan ooit hoezeer we afhankelijk zijn van een rechtvaardige en zorgzame overheid. De grote vraag is echter: gaan we de oude status quo herstellen of zetten we in op een samenleving die anders mag zijn? Merlijn Twaalfhoven schreef er een artikel over in het Brabants Dagblad van 26 maar...

MEER

Onze samenleving ná Corona volgens Kim Putters

Na deze crisis kunnen we niet gewoon verdergaan zoals we altijd deden. Een ouderenuurtje in de supermarkt, speciale bezorgdiensten voor zieke thuiszitters, gepensioneerde verpleegkundigen die hulp aanbieden en huurbazen die de huur van financieel zwaar getroffen zzp'ers uitstellen. De coronacrisis, ...

MEER
?