Bomen over bomen

De noodzaak van het planten van bomen en struiken wordt breed gedragen. Toch verloopt dit proces minder soepel dan gewenst en noodzakelijk. In feite moet voor iedere nieuwe aanplant, zeker in de openbare ruimte, een klein gevecht worden geleverd. Met het actieplan Bomen over Bomen wil Podium C inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt betrekken bij het zoeken en markeren van plantlocaties en -mogelijkheden in de gemeente.

In lijn met de ambitie en missie van Podium C (‘geef kunstenaars, muzikanten en designers een rol van belang bij transities naar een duurzame wereld’) werden de kunstenaars/ontwerpers Cathelijne Montens, Krijn Christiaansen en componist Bart van Dongen betrokken bij de uitvoering van het plan. De zienswijze van deze kunstenaars, de samenwerking met boomactivisten en de bomenexpertise van Tiny en John Vermeer leverden een prachtig instrumentarium en draaiboek op waarmee iedereen in de gemeente ‘de boer op’ kan.

Op 20 mei jonstleden werd tijdens een bijeenkomst in JJC De Elzenburg het startsein gegeven van Bomen over Bomen. Kijk hier naar de filmische registratie van deze aftrap.


Presentatie tijdens de aftrap Bomen over Bomen

Voorpootrecht

Het typische Brabantse lanenlandschap, dat ook zichtbaar is in de Meierij, vindt zijn oorsprong in een eeuwenoud recht: het voorpootrecht (ook wel: plantrecht of pootrecht). Dit recht, dat grondbezitters de mogelijkheid geeft om bomen, struiken en hagen te planten in de gemeentelijke berm die grenst aan hun perceel, is nooit vervallen. Dit biedt mogelijkheden voor het planten van meer groen. Een creatief instrumentarium aan voorlichting en handleidingen, ontwikkeld door Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens, biedt inwoners in Vught inzicht in alles wat er bij het voorpootrecht komt kijken en heeft als doel om bewoners te stimuleren meer bomen en struiken te planten in publiek groen.

Lees meer

Bomenkansenkaart

Met behulp van een intensieve inzet van communicatiekanalen, instructies op locatie en veel vrijwillligers worden inwoners van Vught , Helvoirt en Cromvoirt opgeroepen om aan te geven waar zij kansen ziet voor het planten van bomen, hagen en struiken. Onder auspiciën van Tiny en John Vermeer, boomliefhebbers - en wanneer nodig boomactivisten - wordt elke mogelijke plantlocatie in kaart gebracht. Of het nu gemeentegrond, particuliere tuinen of boerenerven zijn. Voor leerlingen van de 12 basisscholen binnen de gemeente Vught is door studenten van Avans Hogeschool een programma ontwikkeld - dat als titel kreeg Struikje, Boompje, Beestje, waarmee zij worden uitgedaagd om op creatieve wijze hun groene ideeën voor hun eigen omgeving vorm te geven.

Lees meer