Meer bomen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt

De komende 10 jaar moeten er zo’n 11.000 bomen bij in Noord-Brabant… Per dag.
Op 1 februari maakte het provinciaal bestuur de doelstelling bekend dat er in Noord-Brabant tot 2030 veertig miljoen bomen geplant moeten worden. Dat zijn er 4 miljoen per jaar, ofwel 10.950 per dag… Dit ambitueuze streven is gekoppeld aan het programma Bossen en Landschap van het Klimaatakkoord.

Podium Circulair, sinds 2014 actief voorvechter van een grote rol voor kunstenaars bij veranderprocessen onder leiding van oud festivaldirecteur Wim Claessen, gaat verder onder de naam Podium C. Als eerste project in deze nieuwe gedaante koos de stichting om op bijzondere wijze bij te dragen aan de bomen-doelstelling van de Provincie. Podium C heeft het plan opgepakt om de mogelijkheden te laten onderzoeken om De Gement en Het Helvoirts Broek in te richten als een groene oase tussen Den Bosch en Vught waarin niet alleen de weidevogels maar ook bomen of struiken de “ruimte” moeten krijgen.
John en Tiny Vermeer van Vermeer Duurzame Diensten (VDD)  zijn daarom door de stichting gevraagd een inventarisatie te maken van de begroeiing en bebossing in het gebied en voor hun onderzoek samen te werken met eigenaren, pachters, gebruikers en natuurgroepen. De opdracht aan VDD is om een pakket aan duurzame ideeën, plannen en maatregelen samen te stellen die een bijdrage kunnen leveren aan de nationale en internationale klimaatdoelstellingen, ook in Vught en Helvoirt. Het onderzoek komt tot stand met behulp van een klimaatvoucher van Provincie Noord-Brabant, op basis van de voucherregeling klimaatadaptatie Het Groene Woud.

Niet zomaar een plan 

Podium C is er van overtuigd dat je bij de grote veranderingen die we als samenleving moeten doormaken om de wereld leefbaar te houden, ook kunstenaars en aanverwante vrijdenkers moet inzetten om plannen verrassender en kansrijker te maken.  Als onderzoeker, maar ook als ondernemer, als overheid of gewoon als mens wil je in tijden van grote veranderingen toch iemand aan je zijde hebben voor wie verandering vanzelfsprekend is? Podium C pleit ervoor om professionele makers te betrekken die problemen als de bouwstenen beschouwen van hagelnieuwe oplossingen.

Voor het onderzoek naar een duurzame inrichting van De Gement/Het Helvoirts Broek heeft Podium C daarom een samenwerking tot stand gebracht tussen Vermeer Duurzame Diensten en designers Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens van Studio KCCM. Het project wordt op de achtergrond begeleid door Matthijs Bosman, de nieuwe artistiek leider van Podium C.

Matthijs werkt  al bijna 20 jaar aan strategische kunstprojecten die de samenleving met behulp van humor en verbazing, richting een verandering duwen. Sinds kort heeft hij ook een rol bij Podium C, hij werkt aan een nieuwe programmering voor de stichting. 
“Ik inventariseer welke kansen er liggen om de samenleving vooruit te helpen met behulp van de inzet van kunstenaars en andere creatieve makers. De mogelijkheden en voordelen die Podium C al zag, zie ik zelf ook in het inzetten van de originele denkkracht van kunstenaars in de maatschappij of het bedrijfsleven. Daarbij is het belangrijk dat niet alleen de samenleving erop vooruit gaat, maar dat ook de betrokken kunstenaars door de projecten een aantrekkelijke voedingsbodem vinden voor hun werk.” Dat laat zich volgens Matthijs het beste illustreren door voorbeeldprojecten daadwerkelijk mogelijk te maken als stichting. “Mijn komende tijd bij Podium C ga ik me erop richten om illustratieve projecten mee tot stand te brengen. Deze bijzondere samenwerking tussen onderzoekers en designers die moet leiden tot een slim plan voor meer bomen in de Gement, is daar de eerste van.”  

Het projectplan is hier te lezen.  
 

?