LESBRIEF AVANS

Opdracht

De opdracht aan een team van 5 Avans studenten (multimedia en communicatie) was om een interactieve (fysieke of digitale) beleving te ontwerpen waarbij kinderen van de middenbouw en bovenbouw (groep 5 t/m 8) van de basisschool uitgedaagd worden om hun creatieve ‘groene verbeelding’ te creëren. Binnen het concept ‘Eigen stukje Vught’ creëert elk kind een stukje Vught om zich op uit te leven. Deze stukjes zijn aan elkaar te verbinden en vormen samen de gemeente Vught. Er wordt hier dan ook door de aanliggende ‘stukjes Vught’ en dus leerlingen samengewerkt om tot een sterk stukje natuur te komen. De ene plant of het ene dier leeft natuurlijk ook beter bij een bepaalde boom dan een ander. De samenwerking is er dus al in de natuur, maar ook tijdens het ‘bouwen’. De leerlingen worden gevraagd hun vondsten op creatieve wijze te presenteren, zoals op klei, in een schoenendoos (kijkdoos), op een deksel met wat aarde óf in een klein zandbakje. De keuze is volledig aan hen en geeft ze daarin dus veel vrijheid!

De natuur in

Maar eerst... de natuur in! Op de samenwerkingskaartjes is te zien welke planten, bomen, struiken en diertjes graag samen zijn en elkaar voeden. De leerlingen kunnen deze gebruiken om een connectie te maken tussen hun eigen stukjes Vught! Met het verzamelde materiaal uit de natuur gaan de kinderen daar vervolgens een eigen ‘groene’ omgeving mee maken.

Het materiaal voor deze doe-activiteiten is hieronder te downloaden.

Struikje Boompje Beestje UItlegkaarten Lespakket
Struikje Boompje Beestje Opdrachtkaarten Template


?