PRESENTATIES

Onze bijeenkomsten in de voorbije jaren.

De toekomst van het landschap

Grote landschappelijke uitdagingen, zoals de productie van voedsel en hernieuwbare energie, zullen de transformatie van het landschap van Brabant beïnvloeden. Hoe kunnen we dat zó doen dat de kwaliteit toeneemt en niet verslechtert? En hoe kunnen kunstenaars in alle stadia - van ontwikkeling, inrich...

MEER

We houden jullie Hier

Hoe versterken we de relatie tussen natuur, de mens en het cultuurlandschap? Luister naar het moedige plan om het hout van de kenmerkende populieren van het Brabantse landschap een nieuw leven te geven. En sluit je aan bij de zoektocht van een kunstenaar naar de relatie tussen mens, bos en hout. SAM...

MEER

De weg naar natuurinclusieve landbouw

“Luilekkerland bestaat”, zo vatte Gerard Rooijakkers de verhalen van Wouter van Eck en Harrie Vissers tijdens de bijeenkomst van Podium Circulair op woensdag 23 januari samen. De lezingen van zowel Wouter als van Harrie waren toch vooral inspirerend en brachten veel duidelijkheid over vooral de voor...

MEER

Kunst en het circulaire bouwen

Op woensdagavond 23 mei a.s. stond het programma van Podium Circulair in het teken van Circulair Bouwen. Technologisch kan het, duurzaam bouwen, circulaire materialen zijn beschikbaar, maar laat de bouwwereld zich zo snel en makkelijk transformeren, is de vraag die voorstaat. Mantijn van Leeuwen (di...

MEER

Kunst en het circulaire landschap

Marco Vermeulen , ontwerper voor stedenbouw en landschap en verantwoordelijk voor de eerste schetsen van de programmering van de Landschapstriënnale, zoomde in op het programma van de triënnale en de betekenis die cultuur heeft in dit internationale evenement. De creativiteit van de kunstenaar helpt...

MEER

Zorg voor Kunst in de Zorg

Interventies door kunstenaars worden nog te weinig geïnitieerd vanuit de verschillende sectoren, maar komen vooral tot stand op initiatief van kunstenaars. Die mening is ook Gedeputeerde Henri Swinkels toegedaan, zo bleek uit zijn inleiding. Hij hield dan ook een bijzonder betoog voor de inzet van (...

MEER

Landbouw met Toekomst

Tijdens deze avond deed Lucas de Man op theatrale wijze verslag van zijn ervaringen in de varkenswereld. Zo ging hij een maand lang op stage bij verschillende organisaties betrokken bij de agrarische sector. Hij interviewde graanhandelaars, bankiers, agrariërs, veeartsen en agrarische hulpverleners....

MEER

Hoe ontstaat co-creatie tussen verschillende disciplines?

Het betrekken van kunstenaars bij complexe maatschappelijke vraagstukken genereert impact, kansen en beloftes. Ook in een wereld die moet transformeren van lineair denken naar circulair doen. Merlijn Twaalfhoven, Matthijs Bosman en Cornel Bierens lieten vanuit hun perspectief zien wat zij kunnen bet...

MEER

Cultuur en Circulariteit

Tijdens een inspirerend programma op 18 april jl. werd geïllustreerd dat cultuur en circulariteit daadwerkelijk een verbinding aan kunnen gaan. Dit werd vooral duidelijk gemaakt in de presentatie van ondernemer Bas Sanders en kunstenaar Ritchie van Daal, in het impactvolle verhaal van Tabo Goudswaar...

MEER
?